O Audax Club Parisien (ACP)Audax Club Parisien powstało w 1904 roku w Paryżu. Do najważniejszych zadań ACP należy:

  • popularyzacja kolarstwa poprzez organizowanie ultramaratonów rowerowych
  • zrzeszanie związków kolarskich na świecie
  • homologowanie tras przejazdów brevetowych
  • udzielanie licencji związkom i organizacjom kolarskim w poszczególnych krajach

ACP jest jedyną tego typu organizacją na świecie.

Więcej o ACP na stronie: http://www.audax-club-parisien.com