Klub Randonneurs

Zapraszamy do Klubu Randonneurs Polska. Jego członkiem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, liczbę przejechanych kilometrów czy dotychczasowy udział w naszych brevetach. Poniżej znajdziecie zestawienie bezpośrednich korzyści płynących z regularnego wnoszenia składek.

Poza profitami zapewniamy Was, że będziemy  również świadczyli wszelkie możliwe wsparcie w zakresie zapisów, organizacji wyjazdu i uzyskania niezbędnych informacji o kwalifikacjach i warunkach udziału w popularnych w Europie i na świecie imprezach takich jak LEL, PBP, itp.

W zależności od liczby zgłoszeń oraz śródków, które będziemy mieli do dyspozycji, będziemy starali się rozszerzać listę korzyści i przywilejów dla członków klubu. Będziemy informować o wszelkich nowościach klubowych na Facebooku i stronie internetowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres klub@randonneurspolska.pl

Osoby zapisane do klubu proszone są o przesłanie informacji o sobie wraz ze zdjęciem w następującej formie:

Imię i nazwisko:
Na szosie od:
Osiągnięcia/zaliczone imprezy:
Cele i plany:

Informacje te zostaną umieszczone na stronie w dziale "Klubowicze Randonneurs Polska"

Składki należy wpłacać na konto Fundacji:
74 2490 0005 0000 4500 1664 4246
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko klubowicza z dopiskiem "Klub Randonneurs"