Często zadawane pytania

Co to jest Randonneurs Polska?

Randonneurs Polska jest fundacją, której celem jest popularyzacja kolarstwa długodystansowego w stylu randonneurs. Fundacja ma licencję na organizację brevetów zgodnych z zasadami ACP (Audax Club Parisien).

Co znaczy słowo Audax?

Słowo 'audax' pochodzi z łaciny i znaczy 'odważny', 'śmiały' . Od końca XIX w. jest używane w kontekście sportów wytrzymałościowych, w szczególności niewyścigowego kolarstwa długodystansowego.

Co znaczy słowo Randonneur?

Randonneur pochodzi od francuskiego słowa 'Randonnée' oznaczającego w luźnym tłumaczeniu włóczęgę lub długą podróż, niekoniecznie rowerową. Randonneur w kontekście rowerowym to osoba, która ukończyła brevet czyli ultramaraton rowerowy zorganizowany zgodnie z ustalonymi przez Audax Club Parisien zasadami.

Co to jest brevet?

Słowo 'brevet' oznacza certyfikat. W kontekście randonneurskim oznacza certyfikowany długodystansowy rajd rowerowy przeprowadzony zgodnie z zasadami ACP. Zawodnicy muszą pokonać ustaloną z góry trasę bez zorganizowanej pomocy z zewnątrz. Mogą korzystać z napotkanych po drodze sklepów, barów czy, w razie potrzeby, miejsc noclegowych.

Czy brevet jest wyścigiem?

Brevet nie jest wyścigiem, nie jest ważne w jakiej kolejności uczestnicy dotrą na metę. Ważne jest wyłącznie zaliczenie zaplanowanych po drodze punktów kontrolnych oraz dojazd na metę w ustalonych limitach czasowych. 

Jakie są dystanse brevetów?

Klasyczne dystanse na których organizowane są brevety to 200, 300, 400, 600 i 1000 km. Bywają brevety dłuższe np. 1200 czy nawet 1500 km.

Jak jest liczony czas zawodnika?

Czas na ukończenie imprezy biegnie od momentu rozpoczęcia czyli czasu otwarcia pierwszego punktu kontrolnego do czasu zamknięcia ostatniego punktu kontrolnego. Oficjalny czas przejazdu zawodnika liczy się nie od momentu kiedy faktycznie wystartował (zwykle punkt startowy jest otwarty przez 1 godzinę) ale od chwili otwarcia punktu startowego. 

Czy muszę jechać non-stop?

Nie ma takiego wymagania. Uczestnik może robić sobie przerwy na odpoczynek, a przy dłuższych dystansach nawet na sen, ale musi przejechać całą trasę mieszcząc się w ustalonym limicie i zaliczając punkty kontrolne w czasie ich otwarcia. Czasy otwarcia i zamknięcia punktów kontrolnych są podane na karcie brevetowej.

Co to jest karta brevetowa?

Karta brevetowa to dokument zaświadczający o przejechaniu całej trasy. Karta jest wydawana uczestnikom przez organizatora przed startem i zawiera informacje o punktach kontrolnych i czasach ich otwarcia. Na karcie brevetowej uczestnik zbiera wpisy i pieczątki potwierdzające obecność w określonym czasie na punkcie kontrolnym. 

Co to jest homologacja?

Homologacja jest potwierdzeniem przez przedstawiciela ACP, że brevet jest organizowany zgodnie z zasadami. Organizator jest odpowiedzialny za dotrzymanie zgodności z regułami przeprowadzania brevetów. Każdy zawodnik, który ukończył brevet otrzymuje unikalny numer potwierdzający ukończenie danej homologowanej przez ACP imprezy.

Czy żeby wystartować w brevecie muszę mieć rower szosowy?

Trasy brevetów są prowadzone po szosach, ale uczestnik może jechać dowolnym rowerem, lub ogólniej dowolnym pojazdem napędzanym wyłącznie siłą ludzkich mięśni. Znane są przypadki przejazdów na rowerach górskich, o stałym przełożeniu czy na ostrych kołach.